کمترین: 
9381.7
بیشترین: 
9381.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9381.7
زمان: 
10/7 09:10
قیمت ریال عمان امروز 7 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 دی 1396 , 9381.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":9381.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398