کمترین: 
11943.3
بیشترین: 
11943.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11943.3
زمان: 
10/7 09:10
قیمت دینار کویت امروز 7 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 دی 1396 , 11943.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":11943.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398