کمترین: 
437.1
بیشترین: 
437.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
437.1
زمان: 
10/7 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 دی 1396 , 437.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":437.1}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399