کمترین: 
436.8
بیشترین: 
436.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
436.8
زمان: 
10/7 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 7 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 دی 1396 , 436.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":436.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398