کمترین: 
52
بیشترین: 
52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52
زمان: 
10/7 09:10
قیمت افغانی امروز 7 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 دی 1396 , 52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":52}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398