کمترین: 
3663.7
بیشترین: 
3663.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3663.7
زمان: 
10/7 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 دی 1396 , 3663.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":3663.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398