کمترین: 
2855.8
بیشترین: 
2855.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2855.8
زمان: 
10/7 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 7 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 دی 1396 , 2855.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":2855.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398