کمترین: 
3190.2
بیشترین: 
3190.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3190.2
زمان: 
10/7 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 7 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 دی 1396 , 3190.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":3190.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398