کمترین: 
945.6
بیشترین: 
945.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945.6
زمان: 
10/7 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 7 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 دی 1396 , 945.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":945.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398