کمترین: 
4841
بیشترین: 
4841
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4841
زمان: 
10/7 09:10
قیمت پوند امروز 7 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 دی 1396 , 4841 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":4841}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398