کمترین: 
4297.9
بیشترین: 
4297.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4297.9
زمان: 
10/7 09:10
قیمت یورو امروز 7 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 دی 1396 , 4297.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":4297.9}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398