کمترین: 
3607.4
بیشترین: 
3607.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3607.4
زمان: 
10/7 09:10
قیمت دلار امروز 7 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 دی 1396 , 3607.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:10","price":3607.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398