کمترین: 
749.71
بیشترین: 
774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
761
زمان: 
10/7 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 دی 1396 , 761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:00","price":757.2},{"date":"1396/10/07 00:30","price":758},{"date":"1396/10/07 01:00","price":762},{"date":"1396/10/07 03:30","price":774},{"date":"1396/10/07 04:00","price":770},{"date":"1396/10/07 04:30","price":771.95},{"date":"1396/10/07 06:30","price":750},{"date":"1396/10/07 09:30","price":760},{"date":"1396/10/07 10:00","price":749.71},{"date":"1396/10/07 12:30","price":758.13},{"date":"1396/10/07 13:00","price":760.73},{"date":"1396/10/07 13:30","price":763.28},{"date":"1396/10/07 15:30","price":753},{"date":"1396/10/07 16:00","price":751.66},{"date":"1396/10/07 18:30","price":764},{"date":"1396/10/07 19:00","price":762.9},{"date":"1396/10/07 19:30","price":769},{"date":"1396/10/07 21:30","price":761}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398