کمترین: 
13625
بیشترین: 
15426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14026
زمان: 
10/7 21:30
قیمت بیت کوین امروز 7 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 دی 1396 , 14026 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:00","price":14851},{"date":"1396/10/07 00:30","price":14700},{"date":"1396/10/07 01:00","price":15028},{"date":"1396/10/07 03:30","price":15426},{"date":"1396/10/07 04:00","price":15415},{"date":"1396/10/07 04:30","price":15066},{"date":"1396/10/07 06:30","price":13999},{"date":"1396/10/07 09:30","price":13963},{"date":"1396/10/07 10:00","price":13846},{"date":"1396/10/07 12:30","price":14100},{"date":"1396/10/07 13:00","price":13999},{"date":"1396/10/07 13:30","price":14310},{"date":"1396/10/07 15:30","price":13625},{"date":"1396/10/07 16:00","price":13677},{"date":"1396/10/07 18:30","price":14150},{"date":"1396/10/07 19:00","price":14234},{"date":"1396/10/07 19:30","price":14219},{"date":"1396/10/07 21:30","price":14026}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398