کمترین: 
1376000
بیشترین: 
1377000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1376000
زمان: 
10/6 14:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 دی 1396 , 1376000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 13:06","price":1377000},{"date":"1396/10/06 14:12","price":1376000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398