کمترین: 
97899.2
بیشترین: 
97986.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97899.2
زمان: 
10/6 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 6 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 دی 1396 , 97899.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 12:10","price":97986.8},{"date":"1396/10/06 12:20","price":97964.5},{"date":"1396/10/06 15:10","price":97899.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398