کمترین: 
1383000
بیشترین: 
1384000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1383000
زمان: 
10/6 13:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 6 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 6 دی 1396 , 1383000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 12:00","price":1383000},{"date":"1396/10/06 12:36","price":1384000},{"date":"1396/10/06 13:12","price":1383000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398