کمترین: 
690000
بیشترین: 
693000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
692000
زمان: 
10/6 13:30
قیمت نیم سکه امروز 6 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 دی 1396 , 692000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 11:12","price":690000},{"date":"1396/10/06 13:06","price":693000},{"date":"1396/10/06 13:30","price":692000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398