کمترین: 
498
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
498
زمان: 
10/6 10:50
قیمت کرون نروژ امروز 6 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 دی 1396 , 498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:50","price":498}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398