کمترین: 
500
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501
زمان: 
10/6 14:20
قیمت کرون سوئد امروز 6 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 دی 1396 , 501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:50","price":500},{"date":"1396/10/06 14:20","price":501}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398