کمترین: 
1121
بیشترین: 
1124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1124
زمان: 
10/6 14:30
قیمت لیر ترکیه امروز 6 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 دی 1396 , 1124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:10","price":1122},{"date":"1396/10/06 11:10","price":1123},{"date":"1396/10/06 12:00","price":1122},{"date":"1396/10/06 13:00","price":1121},{"date":"1396/10/06 13:50","price":1122},{"date":"1396/10/06 14:20","price":1123},{"date":"1396/10/06 14:30","price":1124}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398