کمترین: 
689000
بیشترین: 
694000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
693000
زمان: 
10/6 16:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 دی 1396 , 693000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:06","price":689000},{"date":"1396/10/06 12:00","price":692000},{"date":"1396/10/06 13:12","price":691000},{"date":"1396/10/06 16:00","price":694000},{"date":"1396/10/06 16:06","price":693000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398