کمترین: 
2501
بیشترین: 
2518
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2518
زمان: 
10/6 16:40
قیمت منات آذربایجان امروز 6 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 دی 1396 , 2518 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":2501},{"date":"1396/10/06 10:10","price":2510},{"date":"1396/10/06 13:40","price":2515},{"date":"1396/10/06 16:40","price":2518}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398