کمترین: 
70
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
10/6 10:10
قیمت روبل روسیه امروز 6 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 دی 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":73},{"date":"1396/10/06 10:10","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398