کمترین: 
547
بیشترین: 
550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
550
زمان: 
10/6 10:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 6 دی 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 دی 1396 , 550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":547},{"date":"1396/10/06 10:10","price":550}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398