کمترین: 
3125
بیشترین: 
3130
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3130
زمان: 
10/6 10:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 دی 1396 , 3130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":3125},{"date":"1396/10/06 10:10","price":3130}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398