کمترین: 
11099
بیشترین: 
11100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11100
زمان: 
10/6 10:10
قیمت دینار بحرین امروز 6 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 دی 1396 , 11100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":11099},{"date":"1396/10/06 10:10","price":11100}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398