کمترین: 
11050
بیشترین: 
11059
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11050
زمان: 
10/6 10:10
قیمت ریال عمان امروز 6 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 دی 1396 , 11050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":11059},{"date":"1396/10/06 10:10","price":11050}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398