کمترین: 
1120
بیشترین: 
1122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
10/6 10:10
قیمت ریال عربستان امروز 6 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 دی 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":1122},{"date":"1396/10/06 10:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398