کمترین: 
4300
بیشترین: 
4305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4300
زمان: 
10/6 10:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 دی 1396 , 4300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":4303},{"date":"1396/10/06 10:10","price":4305},{"date":"1396/10/06 10:50","price":4300}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398