کمترین: 
3000
بیشترین: 
3030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3030
زمان: 
10/6 12:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 6 دی 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 6 دی 1396 , 3030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":3003},{"date":"1396/10/06 10:10","price":3000},{"date":"1396/10/06 12:40","price":3030}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398