کمترین: 
3243
بیشترین: 
3263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3263
زمان: 
10/6 13:40
قیمت دلار استرالیا امروز 6 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 دی 1396 , 3263 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":3243},{"date":"1396/10/06 10:10","price":3259},{"date":"1396/10/06 11:40","price":3258},{"date":"1396/10/06 12:40","price":3260},{"date":"1396/10/06 13:00","price":3259},{"date":"1396/10/06 13:40","price":3263}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398