کمترین: 
3352
بیشترین: 
3388
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3386
زمان: 
10/6 14:20
قیمت دلار کانادا امروز 6 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 دی 1396 , 3386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":3352},{"date":"1396/10/06 10:10","price":3366},{"date":"1396/10/06 11:40","price":3369},{"date":"1396/10/06 11:50","price":3381},{"date":"1396/10/06 12:00","price":3380},{"date":"1396/10/06 12:20","price":3386},{"date":"1396/10/06 12:50","price":3388},{"date":"1396/10/06 13:00","price":3385},{"date":"1396/10/06 13:40","price":3384},{"date":"1396/10/06 14:10","price":3385},{"date":"1396/10/06 14:20","price":3386}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399