کمترین: 
652
بیشترین: 
655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
654
زمان: 
10/6 10:50
قیمت یوان چین امروز 6 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 دی 1396 , 654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":652},{"date":"1396/10/06 10:10","price":655},{"date":"1396/10/06 10:50","price":654}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398