کمترین: 
5680
بیشترین: 
5720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5710
زمان: 
10/6 16:40
قیمت پوند امروز 6 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 دی 1396 , 5710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":5680},{"date":"1396/10/06 10:10","price":5720},{"date":"1396/10/06 11:40","price":5711},{"date":"1396/10/06 12:10","price":5713},{"date":"1396/10/06 12:20","price":5708},{"date":"1396/10/06 13:00","price":5709},{"date":"1396/10/06 13:40","price":5710},{"date":"1396/10/06 14:20","price":5713},{"date":"1396/10/06 15:10","price":5711},{"date":"1396/10/06 16:40","price":5710}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398