کمترین: 
5025
بیشترین: 
5033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5033
زمان: 
10/6 14:20
قیمت یورو امروز 6 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 دی 1396 , 5033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":5033},{"date":"1396/10/06 10:10","price":5025},{"date":"1396/10/06 10:20","price":5028},{"date":"1396/10/06 11:40","price":5030},{"date":"1396/10/06 12:00","price":5028},{"date":"1396/10/06 12:10","price":5031},{"date":"1396/10/06 12:20","price":5029},{"date":"1396/10/06 12:50","price":5030},{"date":"1396/10/06 14:20","price":5033}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398