کمترین: 
4180
بیشترین: 
4206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4189
زمان: 
10/6 17:40
قیمت دلار امروز 6 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 دی 1396 , 4189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 10:00","price":4180},{"date":"1396/10/06 10:10","price":4189},{"date":"1396/10/06 12:00","price":4188},{"date":"1396/10/06 12:10","price":4194},{"date":"1396/10/06 12:20","price":4195},{"date":"1396/10/06 12:30","price":4193},{"date":"1396/10/06 13:20","price":4194},{"date":"1396/10/06 16:20","price":4200},{"date":"1396/10/06 16:30","price":4206},{"date":"1396/10/06 16:40","price":4193},{"date":"1396/10/06 16:50","price":4196},{"date":"1396/10/06 17:20","price":4194},{"date":"1396/10/06 17:40","price":4189}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398