کمترین: 
2132.3
بیشترین: 
2132.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2132.3
زمان: 
10/6 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 6 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 دی 1396 , 2132.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":2132.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398