کمترین: 
10973.1
بیشترین: 
10973.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10973.1
زمان: 
10/6 09:10
قیمت بات تایلند امروز 6 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 دی 1396 , 10973.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":10973.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398