کمترین: 
9584.8
بیشترین: 
9584.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9584.8
زمان: 
10/6 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 6 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 دی 1396 , 9584.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":9584.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398