کمترین: 
303
بیشترین: 
303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
303
زمان: 
10/6 09:10
قیمت دینار عراق امروز 6 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 دی 1396 , 303 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":303}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398