کمترین: 
9373
بیشترین: 
9373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9373
زمان: 
10/6 09:10
قیمت ریال عمان امروز 6 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 دی 1396 , 9373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":9373}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398