کمترین: 
990.1
بیشترین: 
990.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990.1
زمان: 
10/6 09:10
قیمت ریال قطر امروز 6 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 دی 1396 , 990.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":990.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398