کمترین: 
11927
بیشترین: 
11927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11927
زمان: 
10/6 09:10
قیمت دینار کویت امروز 6 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 دی 1396 , 11927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":11927}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398