کمترین: 
433.8
بیشترین: 
433.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
433.8
زمان: 
10/6 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 6 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 دی 1396 , 433.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":433.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398