کمترین: 
51.9
بیشترین: 
51.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.9
زمان: 
10/6 09:10
قیمت افغانی امروز 6 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 6 دی 1396 , 51.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":51.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398