کمترین: 
3182.2
بیشترین: 
3182.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3182.2
زمان: 
10/6 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 6 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 دی 1396 , 3182.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":3182.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398