کمترین: 
946.3
بیشترین: 
946.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
946.3
زمان: 
10/6 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 6 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 دی 1396 , 946.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":946.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398