کمترین: 
4821.2
بیشترین: 
4821.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4821.2
زمان: 
10/6 09:10
قیمت پوند امروز 6 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 دی 1396 , 4821.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":4821.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398