کمترین: 
4275.1
بیشترین: 
4275.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4275.1
زمان: 
10/6 09:10
قیمت یورو امروز 6 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 دی 1396 , 4275.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 09:10","price":4275.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398